Anh Văn Thiếu nhi Starters, Movers, Flyers
CHƯƠNG TRÌNH ANH VĂN THIẾU NHI VỚI GIÁO TRÌNH NEXT MOVE
CHO CẤP ĐỘ PRE-STARTERS, STARTERS, MOVERS VÀ FLYERS (BẬC TIỂU HỌC)


 
Bộ giáo trình có 7 quyểngồm 4 cấp độ Pre-Starters, Starters, Movers và Flyers)  không chỉ dành cho việc học tiếng Anh mà còn giúp xây dựng kỹ năng, khả năng, giá trị cho trẻ để áp dụng vào cuộc sống ngoài lớp học (kỹ năng sống ở thế kỷ 21). Bộ giáo trình nổi tiếng này được nhà xuất bản MACMILLAN soạn thảo chuyên biệt để học thi/ luyện thi các cấp độ Starters, Movers và Flyers của Cambridge English.

Đặc điểm:
1.     Mỗi bài học nói về 1 nước trên thế giới nên việc học tiếng Anh là chuyến du lịch vòng quanh thế giới giúp trẻ tăng nhận thức về sự giao thoa giữa các nền văn hóa khác nhau;
2.     Mỗi bài học gồm có các học phần chuyên biệt về ngữ pháp, từ vựng, phát âm và đọc hiểu;
3.     Có những hoạt động luyện tập kỹ năng nghe, nói và viết;
4.     Các bài tập khuyến khích sự cá nhân hóa (sáng tạo) vì thế trẻ sẽ liên hệ tiếng Anh được học với mội trường xung quanh để sử dụng;
5.     Đĩa DVD được sử dụng để ôn luyện tại nhà. Phần “My Progress Report’ ghi lại tiến trình học tập, ôn luyện và cho biết trẻ giỏi nhất ở hoạt động ngôn ngữ nào. Đoạn phim về các nền văn hóa chứa nội dung về thế giới thực giúp trẻ học tiếng Anh trong ngữ cảnh./.