Tin nổi bật

Thành tích học tập
THÀNH TÍCH HỌC TẬP NĂM 2018  
  KỲ THI CHỨNG CHỈ CAMBRIDGE ENGLISH 2018
STARTERS SỐ KHIÊN LỚP/ TRƯỜNG
TRẦN NAM KHÁNH 14 LỚP 4/ NGUYỄN VĂN TRỖI, Q.2
NGUYỄN NGỌC HOÀI ANH 13 LỚP 3/ MỸ THỦY, Q.2
NGUYỄN NGỌC MINH NHƯ 11 LỚP 3/ AN PHÚ, Q.2
NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG VY 11 LỚP 5/ AN PHÚ, Q.2
PHAN UY BÁCH 14 LỚP 3/  AN PHÚ, Q.2
LÊ HÀ PHƯƠNG UYÊN 12 LỚP 3/ THẠNH MỸ LỢI, Q.2
NGUYỄN NGỌC MỸ TIÊN 12 LỚP 3/ GIỒNG ÔNG TỐ, Q.2
LÊ HÀ THẢO NGUYÊN 14 LỚP 3/ GIỒNG ÔNG TỐ, Q.2
PHẠM CHÍ THANH 13 LỚP 3/ GIỒNG ÔNG TỐ, Q.2
     
MOVERS SỐ KHIÊN LỚP/ TRƯỜNG
VÕ NGỌC HỒNG ĐÀO 13 LỚP 7/ THẠNH MỸ LỢI, Q.2
TRƯƠNG QUỲNH ANH 10 LỚP 4/ THẠNH MỸ LỢI, Q.2
TRẦN GIA HÂN 10 LỚP 4/  NGUYỄN VĂN TRỖI, Q.2
BÙI NGUYỄN ANH NHƯ 9 LỚP 4/ GIỒNG ÔNG TỐ, Q.2
TRƯƠNG KHÁNH LINH 8 LỚP 4/ MỸ THỦY, Q.2
NGUYỄN ĐỨC HUY 12 LỚP 4/ THẠNH MỸ LỢI, Q.2
TRẦN GIA HUY 13 LỚP 4/ NGUYỄN VĂN TRỖI, Q.2
TRƯƠNG BẢO LONG 9 LỚP 4/ GIỒNG ÔNG TỐ, Q.2
NGUYÊN HOÀNG LIÊN PHƯƠNG 14 LỚP 4/ GIỒNG ÔNG TỐ, Q.2
PHẠM MINH CHÂU 12 LỚP 4/ GIỒNG ÔNG TỐ, Q.2
FLYERS SỐ KHIÊN LỚP /TRƯỜNG
NGUYỄN QUÝ BẢO NGỌC 15 LỚP 4/NGUYỄN VĂN TRỖI, Q.2
NGUYỄN PHƯƠNG THANH TRÚC 13 LỚP 4/ NGUYỄN HIỀN, Q.2
NGUYỄN THÀNH TRIẾT 10 LỚP 5/ NGÔ THỜI NHIỆM, Q. 9
NGUYỄN DƯƠNG KHÔI 14 LỚP 7/ LƯƠNG ĐỊNH CỦA, Q.2
PHAN GIA HÂN 10 LỚP 5/ NGUYỄN BỈNH KHIÊM, Q.1
VŨ TƯỜNG VY 11 LỚP 5/ NGUYỄN BỈNH KHIÊM, Q.1
     
KET   LỚP /TRƯỜNG
LÊ HÀ THÙY LINH (Pass) 129/ 120 LỚP 8/THCS THẠNH MỸ LỢI, Q.2
ĐỖ LÝ ANH THƯ (Pass) 132/ 120 LỚP 8/THCS LƯƠNG ĐỊNH CỦA, Q.2
       
 


THÀNH TÍCH KỲ THI CHỨNG CHỈCAMBRIDGE ENGLISH 2017  
   
STARTERS SỐ KHIÊN LỚP/ TRƯỜNG
PHẠM THỊ MINH NGỌC 12 LỚP 2/ GIỒNG ÔNG TỐ, Q2
TRƯƠNG QUỲNH ANH 14 LỚP 3/ THẠNH MỸ LỢI, Q2
TRƯƠNG KHÁNH LINH 13 LỚP 3/ MỸ THỦY, Q2
NGUYỄN ĐỨC HUY 13 LỚP 2/ THẠNH MỸ LỢI, Q2
TRẦN GIA HUY 13 LỚP 2/ NGUYỄN VĂN TRỖI, Q2
TRƯƠNG BẢO LONG 12 LỚP 3/ GIỒNG ÔNG TỐ, Q2
TRƯƠNG THIÊN PHÚC 14 LỚP 2/ LƯƠNG THẾ VINH, Q2
NGUYỄN ĐỨC TIẾN 13 LỚP 4/ KỲ ĐỒNG, Q3
TRẦN VĂN TIẾN 15 LỚP 6/ NGUYỄN VĂN TRỖI, Q2
NGUYỄN XUÂN NGHĨA 10 LỚP 6/ THẠNH MỸ LỢI, Q2
     
MOVERS SỐ KHIÊN LỚP/ TRƯỜNG
NGUYỄN QUÝ BẢO NGỌC 13  LỚP 3/  NGUYỄN VĂN TRỖI, Q2
NGUYỄN PHƯƠNG THANH TRÚC 13 LỚP 3/ NGUYỄN HIỀN, Q2
NGUYỄN ĐỨC ANH 14 LỚP 5/ NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU, Q. BT
NGUYỄN THÀNH TRIẾT 10 LỚP 4/ NGÔ THỜI NHIỆM, Q. 9
NGUYỄN DƯƠNG KHÔI 13 LỚP 6/ LƯƠNG ĐỊNH CỦA, Q.2
NGUYỄN MINH ĐỨC PHÁT 14 LỚP 3/ GIỒNG ÔNG TỐ, Q2
LÂM HOÀNG PHÚC 12 LỚP 3/ GIỒNG ÔNG TỐ, Q2
NGUYỄN NGỌC THẢO NGUYÊN 10 LỚP 3/ THẠNH MỸ LỢI, Q2
NGUYỄN ĐỨC DŨNG 11 LỚP 6/ THẠNH MỸ LỢI, Q2
TRƯƠNG THỊ BẢO AN 10 LỚP 5/ GIỒNG ÔNG TỐ, Q2
PHẠM GIA KHIÊM 10 LỚP 5/ TRẦN QUỐC THẢO, Q3
TRẦN KỲ NAM 11 LỚP 5/ TRẦN QUỐC THẢO, Q3
FLYERS SỐ KHIÊN LỚP /TRƯỜNG
TRẦN THẢO NGUYÊN 13 LỚP 5/  NGUYỄN VĂN TRỖI, Q2
ĐÀO NHẬT TÂN 12 LỚP 5/  NGUYỄN VĂN TRỖI, Q2
NGUYỄN NGỌC ANH NHƯ 10 LỚP 7/ GIỒNG ÔNG TỐ, Q2
PHAN QUỐC VIỆT 11 LỚP 6/ LƯƠNG ĐỊNH CỦA, Q.2
     
KET   LỚP /TRƯỜNG
NGÔ THÀNH LONG (Pass w Merit) 134/ 140 LỚP 6/ LƯƠNG ĐỊNH CỦA, Q.2
QUACH TRÂN TRÂN (Pass) 127/ 140 LỚP 7/ THCS COLETTE, Q.3
HOÀNG PHƯƠNG THẢO (Pass) 128/ 140 LỚP 6/