Ôn tập/ Luyện thi Starters, Movers, Flyers
CHƯƠNG TRÌNH ÔN TẬP/ LUYỆN THI STARTERS, MOVERS, FLYERS

(HỌC 2 BUỔI/ TUẦN; 08 BUỔI/ THÁNG)

CẤP ĐỘ
 
MÃ SỐ LỚP
 
THỜI LƯỢNG
 
BÀI HỌC
 
GIÁO TRÌNH
 
Ôn tập/ Luyện thi Starters S-Exam 4 tháng (36 buổi) 27 Lessons
4 Tests
Starters Skills
Starters Practice Tests
         
Ôn tập/ Luyện thi Movers M-Exam 4 tháng (36 buổi) 54 Lessons
4 Tests
Movers Skills
Movers Practice Tests
         
Ôn tập/ Luyện thi Flyers F-Exam 4 tháng (36 buổi) 18 Lessons
4 Tests
Flyers Skills
Flyers Practice Tests

 


 

Lưu ý:
Chi phí sách ôn tập/ luyện thi Starters, Movers, Flyers (Skills v
à Practice Tests) không bao gồm trong học phí./.