Anh Văn Thiếu niên KET, PET


Dành cho học sinh cấp 2 THCS (lớp 6, 7, 8, 9) nhằm củng cố và hòan thiện trình độ Tiếng Anh Tăng Cường đã học ở cấp 1, đồng thời xây dựng nền tảng Anh ngữ Thiếu niên theo chương trình của Cambridge English.

Khóa học chú trọng phát triển tòan diện và đầy đủ các kỹ năng Nghe- Nói- Đọc- Viết cần thiết qua việc học và ôn tập thường xuyên các dạng bài thi KET/ PET với giáo trình
 PREPARE mới nhất của Nhà xuất bản CambridgeĐây là giáo trình chính thức được dùng để học và thi các chứng chỉ KET/ PET/FCE... của Cambridge English.